Hodnosti – Astonské loďstvo

ADMIRÁL

Aston -9- admiral

VICEADMIRÁL

Aston -8- viceadmiral

KONTRADMIRÁL

Aston -7- kontradmiral

KAPITÁN

Aston -6- kapitan

KOMANDÉR

Aston -5- komander

KOMANDÉR-PORUČÍK

Aston -4- komanderporucik

STARŠÍ PORUČÍK

Aston -3- starsiporucik

MLADŠÍ PORUČÍK

Aston -2- mladsiporucik

PODPORUČÍK

Aston -1- podporucik