Historie sektoru Hirano

Období před osídlením sektoru Hirano

Ve 22. století dosáhlo přelidnění Země neúnosné úrovně. Občanské války a anarchie byly na denním pořádku. Vzniklo několik kolonií na Měsíci, Marsu a několika měsících Jupiteru a Saturnu, ale genetické inženýrství a teraformace bylo ještě v plenkách a kolonisté se tak jen obtížně přizpůsobovali mimozemským podmínkám (hlavně jiné gravitaci) a na jiné planety byly posíláni hlavně trestanci.

Roku 2167 byl objeven vrak mimozemské lodě na okraji Sluneční soustavy. Vědcům trvalo téměř dvě desítky let, než se jim podařilo analyzovat systémy (hlavně umělou gravitaci a pohon) té lodě a naučit se je vyrábět. Roku 2184 opustila první loď s nadsvětelným pohonem Sluneční soustavu.

Začaly takzvané 2. závody ve vesmíru. Jednotlivé pozemské mocnosti se vydávali ke hvězdám osidlovat nové planety. Genetické inženýrství postupem času umožnilo lidem upravit svá těla, aby byla odolnější a více přizpůsobivější pro různé gravitace a povětrnostní podmínky. Bylo objeveno několik planet víceméně pozemského typu na který pomocí teraformace mohl člověk žít jako na Zemi.

Lidé osídlili už téměř třicet planet a stále vedli války mezi sebou. Jak už to bývá, zaryté nepřátele dokázal sjednotit až společný nepřítel. Roku 2295 se lidé střetli poprvé s mimozemským druhem, který pojmenovali Leviatani. Nebyl to první druh, se kterým se setkali, ani první inteligentní druh, na který narazili. Ale byl to první druh, který je bez jakéhokoliv slova začal vyhlazovat. Lodí měl jen několik, ale ty ničily vše, co jim stálo v cestě. Osm planet bylo kompletně sterilizováno a povrch byl zničen, než se Leviatany konečně podařilo s velkými ztrátami zastavit. Ve válce zahynula téměř třetina lidstva. Od hrozby nukleární války ve 20. století si lidstvo nikdy neuvědomilo svou vlastní smrtelnost jako druhu, tak jako při střetu s Leviatany.

Přeživší planety se spojily do Gaianské federace a kromě lokálních konfliktů zavládl na čas mír. Byl odsouhlasen projekt Pojistka, jehož cílem bylo vysílat kolonizační hibernační lodě k dalekým hvězdným soustavám. Kdyby došlo k další válce při které by mohly být zničeny všechny planety ve Federaci, lidstvo jako druh by žilo dál odděleně v jiné části galaxie.

Jedna z kolonizačních expedic byla vyslána do sektoru Hirano.

První kolonizační vlna

První kolonizační flotila dorazila roku 2336 a usadila se na planetě pojmenované Kasimir. Bylo to první lidské osídlení v sektoru Hirano. Během následujících sta let vybudovali efektivní vládu a ekonomiku a osídlili několik dalších okolních planet.

Druhá kolonizační vlna

Druhá vlna začala o padesát let později. Žádná z kolonizačních expedic nebyla tak dobře vybavená jako ta první směřující na Kasimir. Ovšem kolonizačních expedic bylo mnoho a stále byly dobře financované. Do roku 2410 byly osídleny planety Simeral, Haruna, Svendborg, Sinaj, Ballington, Nuovo Lazio, Nieuw Stramproy, Tarnów a několik dalších. Časem se planety začaly spojovat do mezihvězdných států a vytvářet nové kolonie. Kasimir v té době osídlil šest planet, ze kterých udělal své dceřinné kolonie. Došlo také k vojenskému konfliktu mezi planetami, které později dají dohromady Astonskou unii a Ballingtonské společenství, těmto válkám se říkalo Sjednocující války. Astonská unie vytvořila dceřinné kolonie na světech Taderas, Porter a Valeria.

Třetí kolonizační vlna

Třetí a čtvrtá vlna byly podstatně hůře vybavené, než předchozí výpravy, jejich teraformační vybavení bylo zastaralé a proměna planet na prostředí příznivé pro člověka trvala dlouho. Byly osídleny planety jako Tristan nebo Kamal.

Čtvrtá kolonizační vlna

Čtvrtá vlna následovala dekádu po třetí (někteří historikové je považují za jednu velkou vlnu). Nové kolonie se rozšířili po oblasti zvané Kolonizovaný prostor nacházející se mezi Kasimirem a Simeralem. Kolonie se však staly snadnou obětí pirátů. Kolonizační lodě nebyly tak vyspělé, jako ty v předchozích vlnách a kolonie se nebyly schopné bránit. Piráti buďto planety pravidelně plenily nebo je rovnou ovládly. V obou případech prakticky znemožnili novým koloniím vytvořit funkční a stabilní vládu. V současnosti je Kolonizovaný prostor nebezpečným místem plným pirátů a pašeráků a jen několik tamějších planet má funkční vlády.