Na prahu očistce – snippet 20

Byl tu další oblíbený brífink pro vládní kabinet, tentokrát tu za admiralitu byli jenom Tyler a Leon Basil. Vládní složení zůstalo stejné ve formátu prezident, ministr zahraničí Tarrak a ministryně obrany Bjergová.

Nikdo další tu nebyl, Tyler měl dojem, že tihle dva jsou jistá mocná vládní klika kolem Petersena. Tarrak má rozsáhlé konexe a ví dost špíny na spoustu lidí a Bjergová má hodně mocné patrony, i když sama moc bystrá není.

Slušně řečeno.

A jí a jejím kolegům měl nyní říct své návrhy na vedení války a laskavě je poprosit, jestli by je neschválili. Leon Basil sice byl s ním, ale příliš to nepomáhalo.

Od minulého brífinku Tyler začal studovat pohyby kasimirských jednotek. Jeden z těch jejich bitevních megakřižníků třídy TitánAlexander – napadl už několik konvojů poblíž Svendborgu a jednou dokonce pronikl do samotné soustavy. Pět kasimirských bitevních křižníků zase napadlo zásobovací obchodní konvoj mířící do soustavy Clayton. Málem zničily i další na zastávce v neobydlené soustavě Greenlanx, kdyby nenarazily na odřad bitevních křižníků vyslaných z Domovské flotily. Během takticky nerozhodné bitvy se Astoňanům pod vedením kapitána Motha z Warspite podařilo konvoj zachránit a ustoupit.

S tím ustupováním byl větší problém, než se zdálo, protože Kasimiřané začali používat ty podivné rušicí sondy, které kolem lodí vytvářely a udržovaly miniaturní mimoprostorová okna a tím jim bránily ve vytvoření vlastního okna pro únik. Byla to novinka, která už u Taderasu stála spoustu astonských životů.

Tyhle útoky a nájezdy nicméně Tylerovi seděly do celkové mozaiky, se kterou se zatím svěřil jen svému štábu a Leonovi. Leon Basil s Tylerem spíš souhlasil – s důrazem na slovo spíš – ale i když byl nejvyšší velitel, některá rozhodnutí byla na jejich politických pánech.

„Vítejte, admirále Basile, admirále Tylere,“ uvítal je prezident Petersen, když je člen ochranky uvedl do Modrého sálu. Proběhla výměna zdvořilostí a všichni se usadili na svá místa.

„Nuže, pánové,“ vybídl je prezident. „Myslím, že jste nám chtěli navrhnout nějaké možnosti, jak vést válku.“

„Ano, pane prezidente,“ začal Leon Basil. „Bohužel to bude vyžadovat jisté oběti.“

„Ty vyžadujete až moc často, zdá se,“ ozval se Tarrak. „Na vaše doporučení jsme už nechali vyklidit Argonaut a nechali ho nepříteli bez boje!“

Až potom, co jste dva měsíce držkovali, než jste se k tomu rozhoupali, pomyslel si Tyler a dával si velký pozor, aby mlčel.

„Argonaut nebylo možné bránit a zbytečně vázal naše zdroje,“ řekl Basil odměřeně. „To jsme si už vysvětlovali.“

„Teď bude nutné, abychom zabránili horším tragédiím,“ podotkl Tyler.

Horším tragédiím?“ opakoval Tarrak s výrazem člověka, který ví, že nyní má hrát roli smrtelně uraženého. „Přišli jsme o Taderas, admirále Tylere. To v mém pohledu samo o sobě vypovídá o tom, že někdo z admirálů nedělá svou práci. Já se na Taderasu narodil.“

A čtyřicet let jsi tam nepáchl, protože víš, že jen na Simeralu může člověk vlézt do té opravdové politiky, takže si tu nehraj na zhrzeného venkovana bez domova.

Půlrok diplomatických zkušeností z politických brífinků Tylerovi zabránil, aby to řekl nahlas.

Nicméně Tarrak mu poskytl možnost, jak přejít ke skutečné podstatě věci.

„Horším tragédiím,“ opakoval. „Pane prezidente, domnívám se, že Kasimiřané se chystají napadnout Simeral. A nemyslím nějaký úder jako před dvěma týdny na Svendborg. Myslím invazi.“

V sále nastalo ticho, které přerušil až prezident.

„Zajímavá teorie, admirále Tylere. O co ji můžete opřít?“

„Je to logický postup, pane prezidente,“ odpověděl Tyler bez mrknutí oka. „Nepřítel provádí dílčí údery po celém našem území, aby nás přiměl neodvolávat odtamtud další jednotky. Dva kasimirské operační svazy opustily jejich území a je velmi pravděpodobné, že míří sem. Máme i nějaké nepotvrzené informace, že kasimirští špehové se začínají více zajímat o Simeral.“ Odkud má tu poslední informaci, nehodlal nikomu sdělovat.

„To jsou spekulace, admirále,“ obořil se na něj Tarrak. „Zrovna tak mohou napadnout Svendborg nebo Valerii. Stejně jako napadli Taderas! Nemůžeme jen tak odvolávat jednotky kvůli vašemu pocitu.“

„Jenže Svendborg nebo Valeria nejsou klíčem k vítězství. Simeral je!“ trval na svém Tyler. „Tady sídlí vláda, největší průmysl, největší populace. Pokud Kasimir obsadí Simeral spolu s vládou, může si vynutit kapitulace za celou unii.“

Další ticho. Astonská unie byla uspořádána jako federace, ale ústava dávala prezidentovi právo ukončovat válku jménem unie. A do ukončení války zapadala i kapitulace.

„Kasimir ta válka stojí skoro stejně jako nás,“ pokračoval Tyler. „V současné situaci může konflikt trvat léta a naše průmyslové základny jsou nyní téměř vyrovnané a otevření trhu na finratských přístavech hodně pomohlo naší ekonomické situaci. Invaze na Simeral je pro ně možným klíčem k rychlému vítězství!“

„A může se jim to podařit, generále?“ zeptala se Bjergová věcně. Bylo to poprvé, co za dnešní schůzku promluvila k věci a Tylera tak vyvedlo z míry, že se ministryně obrany vůbec zajímá o svůj resort, že přehlédl i to, že si opět spletla jeho hodnost.

„Pokud ty dva svazy míří z Kasimiru do této oblasti – předpokládejme, že na Taderas – tak se jim to může rozhodně podařit. Domovská flotila má dva operační svazy, i když budou posílené o jednotky vracející se z Argonautu, bude proti Neufeldově první flotile v nevýhodě.“

„Dobře, předpokládejme, že máte pravdu, admirále,“ ozval se prezident. „Co navrhujete?“

Tyler se nadechl. „Je třeba posílit Domovskou flotilu o svazy ze Svendborgu a Valerie a udeřit s nimi na Taderas.“

„Zbláznil jste se? Vždyť už jsme to probírali!“ Tarrak se otočil k Petersenovi. „Pane prezidente, o jednu planetu jsme přišli a nemůžeme jen tak vystavit nebezpečí další dvě – vlastně tři – jen na základě teorie tohoto muže! Už teď si lidé – naši voliči – šuškají, že Simeral je pro nás důležitější než ostatní planety. Jakou zprávu jim dáme, když odvoláme obranné svazy ze Svendborgu a Valerie?“

„Takovou, že chceme vyhrát válku a neděláme to, co po nás nepřítel chce,“ řekl Tyler. Cítil na sobě Basilův nesouhlasný pohled, ale bylo mu to jedno. „Kasimir chce, abychom bránili všechno a neubránili nic. Proč dělat to, co chce nepřítel?“

„Osobně si myslím, že vaše řešení je vojensky nepraktické, admirále,“ ozvala se Bjergová, jako kdyby o vojenství něco věděla.

„Vždyť ozbrojený síly nás mají bránit!“ trval na svém Tarrak. „Vím, že pro člověka, který hází atomovky na obydlené planety, je to těžké pochopit, ale my nemůžeme nechat naše občany na holičkách.“

Tylerovi došla trpělivost. „Se vší úctou, pane ministře, vy tomu nerozumíte. Pokud se budeme snažit bránit všechno, neubráníme nic. Pokud budeme sedět na zadku a čekat, až nás nepřítel napadne ve chvíli, kdy se to jemu hodí, prohrajeme. Student prvního ročníku akademie vám řekne, že nikdy nesmíte nechat nepřítele diktovat podmínky střetnutí. Nikdy. Můj návrh může být riskantní, ale koncentrací našich sil nám alespoň nehrozí, že nás zničí postupně! A můj návrh počítá s ofenzivou proti Taderasu a tudíž s osvobozením Taderasu.“

„Chápu některé vaše argumenty, admirále,“ ozval se Petersen. „Ale je politicky nemožné odkrýt Svendborg nebo Valerii. Prostě to nejde. Každou planetu musí bránit jeden operační svaz. To jsme našim občanům slíbili a to platí.“

„Pane prezidente, při vší úctě, i kdybych se mýlil a nepřítel napadl nekrytý Svendborg, neudržel by ho déle než na několik dnů nebo týdnů. Když se koncentrujeme, můžeme jedním úderem zničit většinu kasimirské První flotily a osvobodit Taderas. Stejně bychom pak hned osvobodili Svendborg.“

„A kolik těch monster – Mortisů – by na Svendborgu vysadili, než by se vaše loďstvo rozhoupalo planetu osvobodit, co?“ zeptal se Tarrak vyzývavě. „Kolik našich občanů by ta monstra zabila?“ Obrátil se na Petersena. „Pane prezidente, pokud chcete znát můj názor, tak takovýhle muž nemá co dělat na admiralitě!“

„Totéž bych mohl říct i o některých lidech na ministerstvech,“ poznamenal Tyler, který už odhodil veškeré zábrany.

„Co si to dovolujete!“

„Seane!“ napomenul ho Basil.

„Promiň, Leone, ale je těžké chovat se diplomaticky, když mi tu někdo do detailů vysvětluje, že bych se měl snažit prohrát válku.“

„To už přestává všechno!“ začal zase Tarrak, ale Petersen ho umlčel zvednutou rukou.

„Admirále Tylere, vaše teorie je velice zajímavá a i když má něco do sebe, vaše návrhy jsou bohužel nepřijatelné. Svendborg ani Valerii oslabovat nemůžeme.“

„Pane prezidente, rád bych…“

„Počkejte prosím venku, admirále Tylere,“ přerušil ho prezident tiše, ale rozhodně.

Takže ho vyrazili. Tyler potlačil povzdechnutí. Copak to ti idioti nevidí!

„Rozumím, pane prezidente,“ vysoukal ze sebe a bez dalšího slova vstal.

 

******

Čekal v předsíni Modrého sálu asi půl hodiny, než se dveře otevřely a vyšel Leon.

„Tak co?“ zajímal se Tyler. „Mám se jít sbalit a znovu si hledat práci?“

„Seane, seš ten největší idiot, jakého jsem kdy poznal,“ řekl mu Leon a do úst si vrazil párátko. „Nemohl jsi jim to říct trochu jemněji?“

„Pomohlo by to něčemu?“

„Nejspíš ne.“

„Tak nemohl.“

„Moc fanoušků sis nepřidělal.“

„To chápu. Takže se mám jít pakovat?“

Basil se poškrábal na hlavě a nasadil výraz někoho, kdo kousl do obzvláště kyselého ovoce. „Personální rozhodnutí nechávají naštěstí na mě. Ale faktem je, že Tarrak trvá na tom, abych tě vyrazil!“

„Takže?“

„Na kecy nemáme čas. Ani od tebe ani od Tarraka. Takže udělám kompromis. Na admiralitě končíš…“

„To jsem si mohl myslet…“

„… a jmenuji tě velitelem Domovské flotily,“ dořekl Basil. „Myslím, že s kasimirskými úmysly máš pravdu a mnohem radši tě uvidím jako velitele v bitvě než někde na štábu – nebo v civilu.“

Tyler otevřel pusu a zíral na Leona. Tohle nečekal.

„Mám rozkazy neodvolávat z dalších planet operační svazy, ale pošlu k Domovské flotile alespoň pár bitevních křižníků ze Svendborgu a Valerie – za operační svaz koneckonců můžeme označit ledacos.“ Usmál se, zatímco se na něj Tyler stále koukal jako slepice na hodně unikátní vejce. „Máš své úkoly, Seane, tak do toho. S novými a reaktivovanými loděmi budeš mít tři posílené operační svazy. Tak je dej do formy a dokaž, že tvoje teorie byla správná!“

„Pořád nevím, jestli je to dost pro útok na Taderas,“ poznamenal Tyler.

„Není, ale je to to nejlepší, co zatím máme. Takže udělej, co můžeš, a připrav protiútok na Taderas. Pořád jim ale můžeš alespoň pěkně zavařit… A určitě jim můžeš nakopat prdel, pokud někdy strčej čumák do téhle soustavy!“